Thursday, February 1, 2018

சீர்பெற சீற்றம்கொள் தமிழ் தாய் உணர்வால்
நேற்று 

தமிழால் உயர் நிறைபக்தி செய்தார்கள் 
பக்தியால் இறைதமிழ் செய்தார்கள் 
தமிழால் உலக நாகரீகம் வளர்த்தார்கள் 
நாகரீகம்மேம்பட தமிழ்புலமை வளர்த்தார்கள் 
தமிழ் ஆன்றோர் பலரை உருவாக்கியது     
அவரால் படைப்புகள் பல  உருவாகியது   
தமிழ் உலக பொய்யா மொழி முழங்கியது 
பொய்யாபுலவர் உலகநீதி தமிழாய் விளங்கியது

இன்று 
விளங்கா முகநூலில் பதிவுசெய்தாரே தமிழ் மிக்கார்    
முகத்துதியாய்  "லைக் செய்பவர் " மாண்புமிகு தமிழர் 
மாற்றாய் செய்யாதவர் தமிழ்-மரபு அறியா மூடர் -
மானதமிழன் யு-ட்யுபில் தமிழ் கொண்டு போர்க்களம் 
வெறும் கூத்தாடிகளின் கூடாரமாய் தமிழ்படும் அமர்க்களம் 
வாய்சொல் முனைவராய் ட்விட்டரில் வீரம் கொண்டோர் 
பகைமையை புலமையால் பேசும் பண்புதமிழ் பயின்றோர் 
அரசியல் தமிழ், ஆன்மீக தமிழ்யென்று வாய்மை மறந்து 

நாளை 
மறந்தது தமிழ்-இனம்  திருமூலர் தமிழ் சொல்லதைதான் 
"என்னை நன்றாக இறைவன் செய்தனன் 
தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே" என்றதை  
உரைத்த மூலனும் வடக்கிலிருந்து தமிழ்செய்ய 
உதித்தான் தெற்கில் உன்னத போகனை போல 
பின்னவனும் சீனத்திலிருந்து வந்தனன் தமிழர் வாழ்வு சிறக்க 
நவபாடனமாய் தமிழ்கடவுளை செய்தான் மானுடம் வாழ  
நாளை  கணியன்பூங்குன்றன் சொல்லே அறமாகி 


அறம்,பக்தி, சான்றாண்மை,நீதிஆகியவையே தமிழுயிர் 
அத்தமிழ் கொள்கை ஆணி கருவாகவேண்டும் 
காருண்யம்  மனிதம் அன்பும் தமிழுணர்வாய் வேண்டும்  
அரசியல், மதம், சாதி சாரா தமிழ் இனம் வேண்டும் 
ஓர் வர்கத்தின் அடையாள மொழி அல்ல தமிழ்  
பேரியக்கத்தின் சான்றாய் மண்ணுலகின் மனிதபுகழ்  
உலகத்திற்கே வாழநெறி தந்த மெய்க்கூட்டம் சாரே  
ஞானத்தால் அண்டத்தையாளும்  அறிவர் பாரே 

Wednesday, January 25, 2017

ஆநிரை கவர்தல் - ஆநிரை மீட்டல்


ஆநிரை மீட்டல் ஆநிரை கவர்தல் - ஆநிரை மீட்டல் 

ஆ என்பது தமிழில் பசுவினங்களை குறிக்கும். (ஆவின் பால் என்பது பசுவின் பால் என்று பொருள் )

பசுவை சார்ந்து நின்ற இடங்களுக்கு ஆவினன்குடி (திருவாவினன்குடி - பழனி ), ஆவடுதுரை (திருவாவடுதுறை) என்ற பெயர்கள் உண்டு. 

ஆநிரை கவர்தல் என்பது போர் காலத்தில் எதிரி நாட்டு மன்னன் உள் புகுந்து நம்நாட்டு காளைகளையும், பசுவினங்களையும் கைப்பற்றுதல் ஆகும். அதனை வெற்றி கொண்டு மீட்டலே ஆநிரை மீட்டல் என இலக்கியம் பறை சாற்றுகிறது.

கலியுகத்தில் நேரிடையான எதிரிகள் மிகவும் குறைவு . பெரும்பாலும் சூட்சும எதிரியாகவும், நல்லது செய்வது போலவே தீமை செய்யும் அனுகூல சத்ருவாகவும் உள்ளனர். ஒரு நாட்டின் காவலனாக கீழே உள்ள திருக்குறள் நமக்கு கடமையை உணர்த்துகிறது

ஆபயன் குன்றும் ஆறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர் 
காவலன் காவான் எனின்

காவலன் காவான் எனின் - காத்தற்குரிய அரசன் உயிர்களைக் காவானாயின், 
ஆ பயன் குன்றும் - அறன் இல்லாத அவன் நாட்டுப் பசுக்களும் பால் குன்றும், 
அறு தொழிலோர் நூல் மறப்பர் - அந்தணரும் (சான்றோர்களும் -நல்லோரும்) நூல்களை மறந்துவிடுவர். 
(அறுதொழிலாவன: ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் என இவை.)

பசுவினத்தை செல்வம் என்று அய்யன் திருவள்ளுவர் மேலும் கூறுகிறார். இப்போது நடந்த அறப்போராட்டம் ஆநிரை மீட்டலின் முதல் மற்றும் பெரும் அத்தியாயம். இனி அதனை காத்தலும் போற்றலும் மிக முக்கிய கடன். காளைகளும், காராம்பசுக்களும் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக இந்தியாவை தாண்டி உலக வரலாற்றில் நிற்கிறது. ஆயர்களாய் யேசுநாதரும், மோசஸ் ஆகியவர்களும் இதற்கு அடையாளமாக ஆநிரைகளுடன் வாழந்து  ஞானம் என்னும் செல்வதை கைவர பெற்றவ்ர்கள்

ஆநிரை, மண், கோட்டை ஆகிய மூன்றே கவர்தலுக்கு உட்படுவது

அடுத்து மீட்டு எடுக்கவேண்டியது நமது மண்ணை !

உரத்திலிருந்து ....
மரபணு மாற்ற படும் செயல்முறைகளிருந்து ...
ரசாயன பூச்சி கொல்லிகளில் இருந்து

தமிழனுடைய சத்துடைய பானமானது பருத்திப்பால் என்பது. இது பஞ்சு நூலாடை தயாரிக்கும் பருத்தி\செடியிலிருந்து வரும் விதைகளிலிருந்து தயாரிக்க  படும் உயர்ந்த ரக அமுதமாக கருதப்படுகிறது. தற்காலத்தில் காபியும், சோடாக்களும் பெருகி நிற்கும் காலத்தில், உடலுக்கு புஷ்டி தரும் பண்டைய பானத்தை மறந்தோம். இதன் நிலையை பாருங்கள் இப்போது!. எவ்வாறு சிலரால் இந்த இயற்கையான விதைகள் குறைந்து வருகிறது என்று கீழே உள்ள இணையதள லிங்க் வழியாக பாருங்கள்.

http://www.cban.ca/Resources/Topics/GE-Crops-and-Foods-On-the-Market/Cotton/Genetically-Modified-Cotton-CBAN-Factsheet


விதைகள், நம் நாட்டு தானியங்கள் , மூலிகைகள் இதனை மீட்டு எடுப்பதோடு அதன் அந்நியர்கள்  காப்புரிமை பெறாமல் காத்து உலகத்தில் நல்லாருக்கும், எளியோர்க்கும் கொடுப்பதே அடுத்து ...அதுவே மண் மீட்டல்.The GM Crops world do not understand the food, medicines and crops are interconnected. For instance a great medicine is Paruthi Paal (That is made out of cotton seeds). Firstly we started messing from outside using pesticides and now we are engineering a product that is not completed understood which is created in Nature. Controlling Global Food Chain, Seed Business and Taking Control at the cost of human life. Seem to me like a Killer chain that will start from the farmer to the one who produces it. For those who are not aware of what is happening in the world following is what it is .."Genetically modified crops (GMCs, GM crops, or biotech crops) are plants used in agriculture, the DNA of which has been modified using genetic engineering techniques. In most cases, the aim is to introduce a new trait to the plant which does not occur naturally in the species."
It is time we retrieve Seeds, Grains and Rich Herbs and ensure they are not patented by any foreign bodies. This helps ensure saving the Ecology of Earth, Retaining Richness thereby providing True Accessibility and Availability for True Crops to the needy of the world
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஒரு நாட்டின் மீது இன்னொரு நாடு போரைத் துவக்குவது எப்படி? ரிக்வேதத்திலும் மஹாபாரதத்திலும் சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்திலும் ஒரே முறையைத் தான் பாடி இருக்கிறார்கள். எல்லை கடந்து போய் மாடு திருடுங்கள், மோதல் வரும்— இதுதான் ரிக் வேத காலத்திலிருந்து சேர சோழ பாண்டிய மன்னர் வரை கையாண்ட உத்தி. இமயம் முதல் குமரி வரை ஒரே உத்தி. ஏறத்தாழ 4000 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பற்றப்பட்ட உத்தி. ரிக்வேதத்திலும் சங்கத் தமிழ் பாடல்களிலும், பாகவதத்திலும், மஹா பாரதத்திலும் ‘’ஆநிரை கவர்தல்’’ உள்ளது

(Ref : Tamil&Veda ) 

ஆநிரை, மண், கோட்டை ஆகிய மூன்றே கவர்தலுக்கு உட்படுவது.  அதனை எதிர்ப்பதையே வெவ்வேறு திணைகளில் தொல்கப்பியர் விளக்குகிறார். மேலும் இதனை அறிய ..


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Saturday, January 21, 2017

அறப்போராட்டம் - ரௌத்திரம் பழகுதமிழன் என்பவனின் அடையாளத்தை சிலகாலம் தன்னலம் கொண்ட தலைவர்கள்  தொலைத்து விட்டபோதும்,  மாணவர்கள் வழியாக காளைகளின் ஜல்லிக்கட்டு மூலமாக.. இந்த அடையாளம்  மீண்டும் வெளிப்படுகிறது, தொடர்ந்து வெளிப்படும்.

தமிழன் என்பவனின் வரையறை என்ன?

தமிழன் என்பவன் மதங்களை கடந்து இயற்கையின் வழி நிற்பவன். மதங்களை தாண்டி இந்த பூமியில் மானுடம் உயர்ந்து நெறியையும் அறத்தையும்  சார்ந்து வாழ  என்றும் மறையாத திருக்குறளை தந்தவன். அறத்தின் வழி என்றும் பொய்யாமொழி தந்து மனிதத்தின் மேம்பாட்டிற்கு சங்கம் நடத்திய ஞானத்தின் பேரினம் இதுவே. 

உழவை வந்தனம் செய்து விவசாயத்தை மேம்படுத்தி வல்லபம் செய்த சுந்தரானந்தர் சித்தன் முதல் நிகழ் காலத்தில் வாழந்த நம்மாழ்வார் வரை இயற்கை விவசாயத்தை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டும் இனம்,
நவபாஷாணம் செய்த ரசவாத தலைவன் போகர் பெருமான் முதல் நிகழ் காலம் வரை வாழந்த அணு விஞ்ஞானியும், முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆனா எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லா பாமர வாழ்க்கை கொண்ட அப்துல்கலாமும் வந்த புண்ணிய பூமி இது . அவ்வை தாய் அரசர்களிடம் தூதாய் சென்று போரை நிறுத்தி பெண்மையின் உரிமையை ஞானத்திலும், இலக்கயத்திலும், தமிழ் புலமையிலும் பதிவு செய்தவர். பசி தீர்க்க உணவு தந்த வள்ளல் பெருமான் வைத்த அணையா அடுப்பினை தாங்கி நிற்கும் அக்னி பூமியே இது.
வடக்கிலிருந்து வந்து காளைகளை மேய்க்க தன உடலையும் மாற்றி திருமூலன் அய்யன் உரைத்தது "என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யும் மாறே". இவ்வாறு இறைவன் முதல் இயற்க்கை வரை உள்ள அனைத்தையும் சித்த மருத்துவத்தையும், மணி மந்திர, அவுடதமும் தந்தது இந்த பூமியே 


இயற்கைக்கு எதிரான அடக்கு முறை எவ்வழியாக வந்தாலும் அதனை எதிர்த்து ரௌத்திரம் பழகும் இனமே தமிழ் இனம். இயற்கையக்கு பிரச்சனை வரும் போதெல்லாம் தன் உரிமை பறிபோனது போல உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக்காக போராடுபவன். தனி மனிதனுக்கு உணவு இல்லையெனில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று உலகத்தில் உள்ள ஒட்டு மொத்த வறுமையை சாடும் பாரதி தான் இந்த இனத்தின் அடையாளம். உலகத்தின் அணைத்து தேவர்களின் "போரின் சேனாதிபதியான" முருகப்பெருமானை தமிழ் கடவுளாக கொண்டு பல்லாயிர வருடங்களாக வீரத்தையும் தாண்டி கம்பீரமாக வாழும் இனம். 

சித்திகர்களின் இனமாக, மொழியாக, இயற்கையுடன் ஒத்து வாழந்து இந்த பூவுலகத்திற்கு வாழ்க்கை நெறியும், சித்தர்கள் நீதி வழங்கும் உன்னதமான இனமே தமிழ் இனம்,நந்திதேவர் பெருமானின் அகோர வெளிப்பாடே இன்றைய இளைஞர்கள் அறப்போராட்டம்.  இது ஆரம்பமே. இந்த இனம் தொடர்ந்து மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள், விவசாயிகள் எதிரான கொடுமைகளை உலகத்தின் சார்பாக தொடர்ந்து அறவழியில் போராடி உலகத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழும். 
இயற்கையை சார்ந்து வாழ்பவனே நற்தமிழனின் அடையாலம். அவன் பூவுலகில் மற்றவர்கள் எவ்வாறு வாழவேண்டும் என்பத்திற்கு இலக்கணம். அவன் என்றும் சன்மார்க்க  நெறியின் அடையாளம் 


Monday, November 28, 2016

Anger of the Great / யோகியின் ரௌத்திரம்


Do you look at the world critically? No :) ...I Get it.

நீங்கள் இவ்வுலக நடவடிக்கைகளை கூர்ந்த கவனிப்பவரா ?

Many don't view "Important things" as Important in this busy world ( A perennial busy world :)). Its unfortunate how humans have gone far from vital things of reality that help them live/exist.

It's ok to get a little corrupted, Live on chemical foods, GMCrops. My dear Friends ..WAKE UP.. It's got to point, where the quality of life and health is getting traded full-time in the name of growth. I checked with a few friends and acquaintances of mine, while few of them knew what's happening others don't even bother on these issues. Not reacting to these life damaging actions is blamed on silence and maturity. I see this inability and lack of interest conveniently interpreted as Sathvik Guna.

We know that isn't true. How will Silence or Peace stop one from reacting to serious problems that's happening around us and affecting us on a daily basis. Where is the Genuine anger of a human being when injustice is done to living things?  Oh it's probably waiting and watching because nothing visible has happened to them yet. One can wait for something drastic to happen with them or learn from things that has started affecting others in the society.

When you don't care for issues happening to other living beings in the system near you, the cosmos as a system will fail to recognize you, when you need it the most.  It will put you on a life or death situation, which will demand you to even look at small things very critically. Till then it's ok for you to go ahead and Burn Ozone layer, Deforest, Slaughter Animals, in the name of growth and commerce. The greed of the system is already showing up on your Daily food, Seeds, Medications and with every single thing you have at your house now. You have a choice to act upon or continue to pretend as if nothing's happened. That my friend is not the Sathvik Guna but the presence of Tamo Guna in disguise. Inaction can never be Sathvik Guna.

One's inability, indifference and selfishness affecting from seeing the System and it's problems is called Tamo-Guna. So asking no questions and not worrying can't be called Sathvik. It's pretending to be so. The aggression formed by Tamo Guna is destructive

Sathvik is the Supreme's Silence. It is the silence of a Warrior and the peace kept by balancing Justice. When injustice happens to living beings then the Supreme's Warrior Sense of Silence, breaks into Genuine & Constructive anger, which is called the Rowdhram (Rajo-Guna). In this case this is a powerful anger caused from Sathvik Guna that will annihilate the aggression (Rajo-Guna) that was created by Tamo Guna. This Supreme Aggression is the need of the hour

Tamo Guna is eventually Death by Choice and depicted using Buffalo. The head of Buffalo is chopped and controlled by Goddess Durga's feet Symbolically. Those who succumb to this guna will need a fierce shakthi called Durga/ Chandi to overcome laziness, inaction and ignorance. Rest die without action and by their choice.

Registering anger in Social media is not enough because they are not actionable.
Sunday, November 20, 2016

Don't idle..Keep moving Bro/Sis

As Albert Einstein wrote: "It seems as though we must use sometimes the one theory and sometimes the other, while at times we may use either. We are faced with a new kind of difficulty. We have two contradictory pictures of reality; separately neither of them fully explains the phenomena of light, but together they do".

Duality with Non-Duality when put together explains the Phenomenon "Source of Life"

In simple religious terms if you are worshiping a deity then there is a duality. The difference here is the distance between you and the deity. When you start walking towards deity, distance reduces and Vision of Idol increases.

Non-Duality states when the distance gets reduced, both looks same and eventually becomes one Person.(Now Instead of the Idol with its usual looks, imagine the Deity with an Image of yours if you don't understand the statement). Other way of looking at this is; they are not in dual places and dual items having dual distances. They are just non-dual now.

There are only two ways to get there (being Non-dual). 
First one is walk towards it, so you get there. 
Other way is to stand Still to see the Image come to you.

While the later one is done by great Yogis and Siddha, rest of the human race are walking the great distance as mentioned by the first one.

The 2nd one(Later one) is the most powerful Inner Walk (A journey that could only be understood by the Great and Noble Souls). A Route that's Rough and a Journey that's Tough. Externally the still looks can be misleading, however internally the Speed it moves is hard for others to Comprehend.

அவன் சிவனே னு கிடக்கிறான்
சதா இதே சிந்தையா இருக்கான் பார்
சோம (சும்மா இருக்கான் பார்)
இதே கதியாய் இருக்கான் பார்

Hence this Journey is Mis-understood by Commoners as Staying Idle. This is considered as Laziness as the external appearance and actions could be Mis-leading. Stillness is a powerful progression towards non-duality or in a state where there is no duality.

Let me state the difference between Idling and Staying Still. Staying Still takes humongous practices and skills. In a forest and nerve chilling Himalaya a day would be OK for an Idling person.After that the chillness, loneliness and silence and can make them mad in a month. Understand this is not easy.  A person who has practiced to be still can be there for Weeks/Months and Years in place that is dead silent.


For people who can't take the rough journey like Siddhas, will still have to take baby steps and progress further. The steps may be  Bhakthi, Bhajan, Social Service, Ashram Visits and or atleast doing their Jobs properly (Karma Routines). If they don't take small steps in forward direction that is when we call the mind to be "Idling". Now I think it will be easy to identify the difference between Idling and staying still. Unlike stillness the idle mind will make you move backwards in the opposite direction. The mind thus has to be constantly engaged with a target/idol/image/Destiny or a Goal in order to keep one walking forward. It is a huge sea to swim but the only choice is to move forward whether it is slow or fast.

In order to walk/swim the support of supreme will be required as mentioned by Thiruvalluvar below.


பிறவிப் பெருங் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் 
இறைவன் அடி சேராதார் None can swim the great sea of births but those
who are united to the feet of God.


Keep moving ...Don't Idle.


Sunday, July 17, 2016

Believing as opposed to knowing


The word believing by virtue is subject to Oscillation. One can start believing or stop believing “something” which wasn’t the same way until then. In another ways swaying of trust is due to lack of “knowledge about the something” or “due to the quality of knowledge about the something”.

Science always continues to look further for knowledge on the “something”. When anyone tries to put forward their knowing experience of this “something” for first time, then it is taken as a theory/Hypothesis. The hypothesis then is subjected for Empirical evidences to define the “something”. The knowing (collective details obtained through experiments, evidences and data) are then looked for coherence and collective acceptance from elite team. Thus the “knowledge of something” is derived.

For a better understanding let us compare 2 such knowledge  here. The “Knowledge of Malaria Cure” vs “Knowledge of Cancer cure”. The former is profound knowledge compared to the later. The former works and is believed whereas the later one is left to disbelief. The disbelief is pretty much synonymous to the word “terminal Illness” in this context.

What works is profound knowledge and what doesn’t is shallow knowledge. “So what works is truth”. In another words “What is truth always works”. The secret is in the “True knowing” irrespective of whether it is science, Maths, Philosophy or Astronomy. It is a constant battle between wisdom and knowledge. It is not the “Intellects” who will get closer to truth it is about the people who exhibit “intelligence” who will get close to the act.

The very act of claiming oneself “intellect in an area” and not knowing the truth of that area is contradicting. This is because you are still clinging on to a knowledge that is not working and calling yourself intellect. This knowledge generates disbelief irrespective of the subject you specialize in.

Philosophically the word “intellect” reflects ego and “intelligence” reflects capability. The latter is about abundance and reflects that it is something,  one  will have to constantly thrive in-order to reach the truth.

It is choice between believing the truth as opposed to knowing the truth J for seekers

Friday, May 20, 2016

Practicing versus Living

As life passes and as we age, the way we look at things changes. It applies to Spiritual beings, philosophers and invariably even with atheists.
Getting to Yoga sessions and meditational practices starts as a part in one’s life when they get spiritual. We are told spending quality time daily on these keeps our mind and body healthy. Invariably every single being clings on to a religion or a spiritual practice. Does this get the person to where he/she wants to? Many a times.:)!                
Why? Why do people who practice daily also don’t get to a point of what they want out of it?

A 60 minute intense practice of asana and another 23hours of distraction that involves drinking, partying, smoking and indifference to other things around you. An intense Kriya yoga or Vaasi yoga for 2 hours a day with no understanding of why you are doing this?
I have been asking a question in line to this discussion, to quite a few people that includes Americans, Japanese and Indians, who talk to me on any spiritual practice. "Why do you meditate? "
Do you mediate too? Then think of an answer that you will say before you scroll down this Blog.<< SCROLL>>

Common answers: centering self, increase focus, slowdown mind, loose self, conscious related, rejuvenate…
On hearing this when I ask them is this not something achieved by sleeping? Sleep technically addresses all of them so why would you meditate. That question usually flabbergasts the seekers.
The underlying problem is due to lack of lucidness on why we go seeking. A deep retrospection of this will have 3 things connected to one’s inside. They are Fear, Greed and Pride. 

1.      Fear to deal a tough situation (relationship, debt or even the fear of death)

2.      Greed to attain special capabilities (attain power to control situations and others)

3.      The pride of being someone special who is close to God. (attention Grabbing and Power mongering)

These are the one who start a spiritual practice for a reason. When that emotion is gone the practice is also gone. However the souls that are wise, understand the higher life was the actual goal after all these emotions goes dead. They hence live the higher life.
Higher life is a way of noble living. For them their mind is 24*7 on what they do and eventually there is no difference between practicing and living a different way of life. That is true meditation. Their way of life, the things they do, the effect they create around the society is profound.
Spiritual leaders or any leaders for that matter are not known for the schools they come or the practice they do. A Siddha are a Buddha is known by the life he lives and not by the practice he/she does. Touch the “Yema” of being good and noble. Remaining 7 steps of ashtanga yoga will follow you. If you are noble the gurus and the universe will find their way to you.